A randomized, controlled trial for risk factor reduction in patients with symptomatic vascular disease: the multidisciplinary Vascular Prevention by Nurses Study (VENUS)1)

Goessens BM, Visseren FL, Sol BG, Man-van Ginkel JM de, Graaf Y van der SMART Study Group. Correspondence and requests for reprints to F.L.J. Visseren, MD, Internal Medicine, Section of Vascular Medicine, University Medical Center Utrecht, G02.228, Heidelberglaan 100, 3584 CX Utrecht
  • Hester Vermeulen
Wetenschap kritisch bekeken
  • 75 Downloads

Samenvatting

Hart- en vaatziekten vormen de belangrijkste doodoorzaak in ontwikkelde landen en veroorzaken het hoogste sterftepercentage. In ons land vormen ze de belangrijkste doodoorzaak, met 33 procent van de totale sterfte. Per jaar sterven in ons land meer dan 45.000 mensen aan deze aandoeningen. De laatste jaren is er wel een daling in het sterftecijfer door hart- en vaatziekten. Dit komt deels door preventieve maatregelen en deels door verbeteringen in de curatieve zorg.2)

Literatuur

  1. Goessens BM, Visseren FL, Sol BG, Man-van Ginkel JM de, Graaf Y van der. A randomized, controlled trial for risk factor reduction in patients with symptomatic vascular disease: the multidisciplinary Vascular Prevention by Nurses Study (venus). smart Study Group. Eur J Cardiovasc Prev Rehabilil 2006;13(6):996-1003.CrossRefGoogle Scholar
  2. Jager-Geurts MH, Peters RJG, Dis SJ van, Bots ML. Hart- en vaatziekten in Nederland 2006: cijfers over ziekte en sterfte. Den Haag: Nederlandse Hartstichting, 2006.Google Scholar
  3. euroaspire ii Study Group, Lifestyle and risk factor management and use of drug therapies in coronary patients from 15 countries. Principal results from euroaspire ii. Euro Heart Survey Programme, Eur Heart J 2001:22;554-572.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2007

Authors and Affiliations

  • Hester Vermeulen
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations