Advertisement

Het Centrum Klantervaring Zorg en de CQ-index

  • Diana Delnoij
  • Rien Vos
Heet van de naald
  • 30 Downloads

Samenvatting

In deze rubriek brengen we meestal een recent artikel onder de aandacht waarvan wij menen dat dit uw praktijk in de komende tijd zou moeten beïnvloeden. Deze maand wijken we daar iets van af door de aandacht te vestigen op een nieuw instituut in de Nederlandse gezondheidszorg dat zeker impact zal hebben op het functioneren van ziekenhuizen en instellingen en tegelijkertijd de nieuwe rol van patiënten als consument zal vergemakkelijken.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2007

Authors and Affiliations

  • Diana Delnoij
    • 1
  • Rien Vos
  1. 1.

Personalised recommendations