Advertisement

Implementatie van de Richtlijn Opiaatonderhouds behandeling in de dagelijkse verpleegkundige praktijk in de ambulante verslavingszorg

 • Chris A Loth
Toepassing in de praktijk

Samenvatting

In de Nederlandse verslavingszorg worden op allerlei manieren mensen begeleid en opgevangen die door een verslaving in de problemen zijn gekomen. Het gebruik van stoffen als heroïne en gewoontes als gokken kunnen resulteren in afhankelijkheid en uiteindelijk in een verslaving. De afgelopen jaren is in de verslavingszorg veel onderzoek verricht en zijn innovaties geïmplementeerd met behulp van het onderzoeksprogramma Resultaten Scoren vanuit ZonMW.1) Voorbeelden hiervan zijn ontwikkelingsprojecten en effectiviteitstudies rondom verschillende leefstijltrainingen, intensief case management voor langdurig verslaafden, instrumentontwikkeling voor triage, intake en evaluatie van de zorg. En de ontwikkeling van de Richtlijn Opiaatonderhoudsbehandeling (RIOB).

Notes

Literatuur

 1. Es M van. Unieke samenwerking in de verslavingszorg. Resultaten Scoren, verslag 1999-2003. 251L. Amersfoort: GGZ Nederland; 2003.Google Scholar
 2. Hendriks VM, Brink W van den, Blanken P, Ree JM van.Heroïne op medisch voorschrift. In: Handboek verslaving. Houten: Bohn Stafleu Van Loghum; 2000. B4220:3-22.Google Scholar
 3. Wolf J, Mensink C, Lubbe P van der, Planije M. Casema nagement voor langdurig verslaafden. Utrecht: GGZ Nederland/Resultaten Scoren; 2002.Google Scholar
 4. GGZ Nederland. Casemanagement voor langdurig verslaafden. Utrecht: GGZ Nederland/Resultaten Scoren; 2002. www.ggzkennisnet.nl.
 5. Brink W van de. Verslaving, een chronisch recidiverende hersenziekte. Verslaving, Tijdschrift over Verslavingsproblematiek 2005;1(1):3-14.Google Scholar
 6. Jong C de. Chronisch verslaafd: de therapeut, de patiënt en de ziekte. Inaugurele rede ter aanvaarding van het ambt van bijzonder hoogleraar ‘Verslaving en Verslavingszorg’ vanwege de Stichting NISPA aan de Faculteit Sociale Wetenschappen van de Radboud Universiteit Nijmegen. 2006.Google Scholar
 7. Loth CA, Schippers G, Hart H ‘t, Wijngaart G van de. Methadonverstrekking in Nederland aan het begin van een nieuwe eeuw: verloedering van een verpleegkundige praktijk. MGv 2003;12:1111-1123.Google Scholar
 8. Loth CA, Oliemeulen LEAP, Jong CAJ de. Richtlijn Opiaatonderhoudsbehandeling (RIOB). 2005-297L. Amersfoort: GGZ Nederland/Resultaten Scoren; 2006.Google Scholar
 9. Loth C, Schippers G, Hart H ’t, Wijngaart G van de. Enhancing the quality of nursing care in methadone substitute clinics using action research: a process evaluation. J Adv Nurs 2007;57(4):422-431.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 10. Inspectie voor de Gezondheidszorg. Behandeling met metha don: het kan en moet beter. Den Haag: IGZ; 2005. www.igz.nl.
 11. Masterprotocol ter ontwikkeling van richtlijnen binnen Resultaten Scoren. GGZ Nederland: 2005. www.ggznederland.nl/resultatenscoren.
 12. Gogh M van. Een systematisch overzicht van de co-morbiditeit tussen psychiatrische as I stoornissen en een onderhoudsbehandeling methadon bij patiënten binnen een ambulante setting. In: Richtlijn Opiaatonderhoudsbehandeling (RIOB). 2005297L. Amersfoort: GGZ Nederland/Resultaten Scoren; 2006.Google Scholar
 13. Knapen L. Een systematisch overzicht van de co-morbiditeit tussen psychoactieve stoffen en een onderhoudsbehandeling methadon bij patiënten binnen een ambulante setting. In: Richtlijn Opiaatonderhoudsbehandeling (RIOB). 2005-297L. Amersfoort: GGZ Nederland/Resultaten Scoren; 2006.Google Scholar
 14. Vossenberg P. Onderhoudsbehandeling met methadon bij opiaatafhankelijke patiënten. In: Richtlijn Opiaatonderhoudsbehandeling (RIOB). 2005-297L. Amersfoort: GGZ Nederland/Resultaten Scoren; 2006.Google Scholar
 15. Nieuwenhuys M, Wittenberg S, Boonstra M. Onderhoudsbehandeling met buprenorfine bij opiaatafhankelijke patiënten. In: Richtlijn Opiaatonderhoudsbehandeling (RIOB). 2005297L. Amersfoort: GGZ Nederland/Resultaten Scoren; 2006.Google Scholar
 16. Kertzman T, Kok I, Wijngaarden B van. De GGZ Thermometer nader onderzocht: de evaluatie van een vragenlijst voor cliëntwaardering in de volwassenenzorg. Utrecht: Trimbosinstituut; 2003.Google Scholar
 17. Loth CA, Oliemeulen L, Jong CAJ de. Richtlijn Opiaatonderhoudsbehandeling (RIOB). Eindverslag van de ontwikkeling en evaluatie van een kleinschalige implementatie. GGZ Nederland/Resultaten Scoren; 2006.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2007

Authors and Affiliations

 • Chris A Loth
  • 1
 1. 1.

Personalised recommendations