Advertisement

EBP in een nieuw jasje

Van de redactie
  • 77 Downloads

Samenvatting

Verpleegkundigen professionaliseren voortdurend en zoeken naar wegen om het eigen handelen wetenschap - pelijk te onderbouwen. In het vernieuwde en uitgebreide Nederlands Tijdschrift voor Evidence Based Practice wordt een brug geslagen tussen de wetenschap en de verpleegkundige praktijk van alledag.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2006

Authors and Affiliations

  1. 1.

Personalised recommendations