Advertisement

gedrag en gezondheid

, Volume 34, Issue 3, pp 124–125 | Cite as

Over emoties en academische vrijheid

  • Ad Vingerhoets
Column
  • 23 Downloads

Samenvatting

Een gek kan meer vragen dan tien wijzen kunnen beantwoorden. Een bekend gezegde dat vaak maar al te waar is, hoewel de kwalificatie van de vragensteller als een gek in de regel niet terecht is. Meerdere keren is mij – als huilonderzoeker – gevraagd waarom vrouwen graag naar jankfilms kijken. En dan sta ik met mijn mond vol tanden. Dat is dus iets wat me de laatste tijd bezighoudt: waarom luisteren mensen (vooral vrouwen?) zo graag naar droevige muziek of kijken ze zo graag naar tranentrekkers?

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2006

Authors and Affiliations

  • Ad Vingerhoets
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations