Van consensus naar evidence based

  • Ruben van Zelm
Richtlijnen
  • 292 Downloads

Abstract

Richtlijnen zijn niet meer weg te denken uit de hedendaagse gezondheidszorg. Vroeger waren de richtlijnen vooral gestoeld op consensus van beroepsbeoefenaren. Nu zijn steeds meer richtlijnen gebaseerd op wetenschappelijk bewijs, de evidence based-richtlijnen.

Literatuur

  1. Van Everdingen JJE, Burgers JS, Assendelft WJJ, Swinkels JA, Van Barneveld TA, Van de Klundert JLM. Evidence based-richtlijnontwikkeling. Een leidraad voor de praktijk. Houten: Bohn Stafleu van Loghum, 2004Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2004

Authors and Affiliations

  • Ruben van Zelm
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations