Advertisement

gedrag en gezondheid

, Volume 33, Issue 4, pp 200–200 | Cite as

Mededelingen

Mededelingen
  • 16 Downloads

Samenvatting

Op 20 en 21 oktober 2005 vindt in het Academisch Medisch Centrum te Amsterdam het 2-daagse congres van de European workshops on Traumatic Stress plaats.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2005

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations