Advertisement

gedrag en gezondheid

, Volume 33, Issue 4, pp 184–185 | Cite as

Ziekte en WAO

  • Ad Vingerhoets
Column
  • 6 Downloads

Samenvatting

Ik citeer uit een kort berichtje in het NRC Handelsblad van 27 april: ‘‘Het chronisch vermoeidheidssyndroom moet bij WAO-keuringen als een officieel erkende ziekte worden behandeld.

Literatuur

  1. Tallis, F. (2004). Love sick: Love as a mental disease. New York: Thunders Mouth Press.Google Scholar
  2. Vingerhoets, A.J.J.M., & Tilburg, M.A.L. van (2005). De ondraaglijke lichtheid van de liefde. Antwerpen: Standaard Uitgeverij/ Rotterdam: A. DonkerGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2005

Authors and Affiliations

  • Ad Vingerhoets
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations