Advertisement

gedrag en gezondheid

, Volume 33, Issue 2, pp 63–64 | Cite as

Informatie over psychose

  • Laurence Claes
Boekbesprekingen
  • 462 Downloads

Samenvatting

Bespreking van: Appelo, A. (2004). Leven met een psychotische stoornis.Houten: Bohn Stafleu Van Loghum.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2005

Authors and Affiliations

  • Laurence Claes
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations