Advertisement

gedrag en gezondheid

, Volume 33, Issue 1, pp 28–28 | Cite as

Gebroken brein

  • Carolijn Ouwehand
Boekbesprekingen
  • 51 Downloads

Samenvatting

>Bespreking van: Palm, J. (2004). Portemonnee in de diepvries. Verhalen over hersenletsel. Houten: Bohn Stafleu Van Loghum.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2005

Authors and Affiliations

  • Carolijn Ouwehand
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations