Advertisement

Neuropraxis

, Volume 6, Issue 2, pp 47–50 | Cite as

De evolutionaire psychologie van jaloezie

 • Pieternel Dijkstra
Artikelen

Abstract

Op basis van de evolutionaire psychologie mag verwacht worden dat de sociale dominantie van een rivaal meer jaloezie opwekt bij mannen dan bij vrouwen, terwijl de fysieke aantrekkelijkheid van een rivaal meer jaloezie opwekt bij vrouwen dan bij mannen. Of dit daadwerkelijk zo is, wordt duidelijk aan de hand van twee onderzoeken naar heteroseksuele en homoseksuele jaloezie die in dit artikel worden beschreven.

Literatuur

 1. Bailey, J.M., Gaulin, S., Agyei, Y., & Gladue, B.A. (1994). Effects of gender and sexual orientation on evolutionary relevant aspects of human mating. Journal of Personality and Social Psychology, 66, 1081-1093.Google Scholar
 2. Buss, D.M. (1992). The evolution of desire: Strategies of human mating. New York: Basic Books.Google Scholar
 3. Buunk, B.P., & Dijkstra, P. (2001). Evidence from a homosexual sample for a sex-specific rival-oriented mechanism: Jealousy as a function of a rival's physical attractiveness and dominance. Personal Relationships, 8, 391-406.Google Scholar
 4. Dijkstra, P., & Buunk, B.P. (1998). Jealousy as a function of rival characteristics: An evolutionary perspective. Personality and Social Psychology Bulletin, 24, 1158-1166.Google Scholar
 5. Kenrick, D.T., Keefe, R.C., Bryan, A., Barr, A., Brown, S. (1995). Age preferences and mate choice among homosexuals and heterosexuals. Journal of Personality and Social Psychology, 69, 1166-1172.Google Scholar
 6. Sergios, P.A., & Cody, J.T. (1985/1986). Importance of physical attractiveness and social assertiveness skills in male homosexual dating behavior and partner selection. Journal of Homosexuality, 12(2), 71-84.Google Scholar
 7. Singh, D. (1993). Adaptive significance of female physical attractiveness: role of waist-to-hip-ratio. Journal of Personality and Social Psychology, 65(2), 293-307.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2002

Authors and Affiliations

 • Pieternel Dijkstra
  • 1
 1. 1.

Personalised recommendations