Advertisement

Neuropraxis

, Volume 3, Issue 5, pp 114–118 | Cite as

Autisme

 • Cees Ketelaars
Artikelen
 • 919 Downloads

Abstract

Sociale intelligentie, emotionele intelligentie, sociale vaardigheid, communicatieve en verbale vaardigheid, empathie, introspectie en zelfkennis zijn voorbeelden van begrippen die de interesse van een groot aantal disciplines hebben gewekt. Recent lijkt er weer een toenemende belangstelling te zijn, wellicht gedragen door de notie dat de huidige maatschappij steeds meer van dit soort vaardigheden vraagt. Sinds 1943 wordt in de (kinder)psychiatrie de door Kanner geïntroduceerde term ‘autisme’ gebruikt voor personen die opvallen door hun ernstig tekortschietende sociale interactie.

Notes

Literatuur

 1. Anderson, G.M. en Hoshino Y. (1997). ‘Neurochemical studies of autism’, in: Cohen D.J. & Volkmar F.R. (red.), Handbook of autism and pervasive developmental disorders. 2nd ed. New York: John Wiley & Sons.Google Scholar
 2. Barton, M. en Volkmar, F. (1998). How commonly are known medical conditions associated with autism? J Autism Dev Dis 28: 273-278.Google Scholar
 3. Fombonne, E., Du Mazaubrun, C., Cans, C. en Grandjean, H. (1997). Autism and associated medical disorders in a French epidemiological survey. J Am Acad Child Adolesc Psychiat 36:1561-1569.Google Scholar
 4. Minderaa, R.B. en Ketelaars, C.E.J. (red.) (1998). Psychofarmaca bij kinderen. Assen: Van Gorcum.Google Scholar
 5. Minshew, N.J., Sweeney, J.A. en Bauman, M.L. (1997). ‘Neurological aspects of autism’. in: Cohen, D.J. & Volkmar, F.R. (red.). Handbook of autism and pervasive developmental disorders. 2nd ed. New York: John Wiley & Sons.Google Scholar
 6. Philippe, A., Martinez, M., Guilloud-Bataille, M. et al. (1999). Genome-wide scan for autism susceptibility genes. Hum Molec Gen 8:805-812.Google Scholar
 7. Rapin, I. en Katzman R. (1998). Neurobiology of autism. Ann Neurol 43:7-14.Google Scholar
 8. Smalley, S.L. (1997). Genetic influences in childhood-onset psychiatric disorders: autism and attention-deficit/hyperactivity disorder. Am J Hum Gen 60:1276-1282.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 1999

Authors and Affiliations

 • Cees Ketelaars
  • 1
 1. 1.

Personalised recommendations