Advertisement

Neuropraxis

, Volume 2, Issue 2, pp 82–85 | Cite as

Cellen tellen in hersenkernen

 • Witte Hoogendijk
Technieken
 • 16 Downloads

Samenvatting

Bij gestoord gedrag kan men in de hersenen zoeken naar een pathologisch substraat. Naast afwijkende structuren, zoals tangles en plaques bij de ziekte van Alzheimer, kan men ook bepalen of het aantal neuronen in een hersengebied is toe– of afgenomen. Cellen tellen in een kerngebied in de menselijke hersenen is echter moeilijk, omdat de afgrenzing van zo'n gebied arbitrair is. Men kan de betrouwbaarheid van de metingen echter verhogen door gebruik te maken van een beeldverwerker.

Literatuur

 1. Baker, K.G., Tork, I., Hornung, J.P., and Halasz, P. The human locus coeruleus complex: an immunohistochemical and three dimensional reconstruction study [published erratum appears in Exp Brain Res 1990;79(3): 664]. Exp Brain Res 77: 257–270, 1989.Google Scholar
 2. Hoogendijk, W.J., Pool, C.W., Troost, D., van Zwieten, E., and Swaab, D.F. Image analyser–assisted morphometry of the locus coeruleus in Alzheimer's disease, Parkinson's disease and amyotrophic lateral sclerosis. Brain 118: 131–143, 1995.Google Scholar
 3. Mann, D.M., Yates, P.O., and Hawkes, J. The pathology of the human locus coeruleus. Clin Neuropathol 2: 1–7, 1983.Google Scholar
 4. Swaab, D.F. and Uylings, H.B. Comments on review by Coleman and Flood, ‘Neuron Numbers and Dendritic Extent in Normal Aging and Alzheimer's Disease.’ Density measures: parameters to avoid. Neurobiol Aging 8: 574–576, 1987.Google Scholar
 5. Van Eden, C.G., Uylings, H.B., and Van Pelt, J. Sex–differences and left–right asymetries in the prefrontal cortex during postnatal development in the rat. Brain Res (314): 146–153, 1984.Google Scholar
 6. Vijayashankar, N. and Brody, H. A. quantitative study of the pigmented neurons in the nuclei locus coeruleus and subcoeruleus in man as related to aging. J Neuropathol Exp Neurol 38: 490–497, 1979.Google Scholar
 7. Weibel, E.R. Stereology methods. In: Practical methods for biological morphometry. London: Academic Press, 1979, p. 186–196.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 1998

Authors and Affiliations

 • Witte Hoogendijk
  • 1
 1. 1.

Personalised recommendations