Advertisement

Neuropraxis

, Volume 2, Issue 1, pp 10–13 | Cite as

Genetica: een panacee? – II

 • Dorret Boomsma
 • Eline Slagboom
Basaal
 • 23 Downloads

Abstract

In dit artikel zal worden ingegaan op de vraag hoe de kennis die is verkregen binnen de moleculaire genetica kan worden gebruikt om onderzoek te doen naar complexe (menselijke) eigenschappen.

Met complexe eigenschappen (of aandoeningen) worden in deze context eigenschappen bedoeld die wel genetisch zijn, maar niet via een simpel genetisch model overerven.

Literatuur

 1. Ebers, G.C. et al. (1986). A population–based study of multiple sclerosis in twins. N. Engl. J. Med., 315, 1638–1642.Google Scholar
 2. Ebers, G.C. et al. (1996). A full genome search in multiple sclerosis. Nature Genet., 13, 472–476.Google Scholar
 3. Goodwin, D. et al. (1974). Drinking problems in adopted and nonadopted sons of alcoholic parents. Arch. Gen. Psychiat., 31, 164–169.Google Scholar
 4. Heston, L.L. (1966). Psychiatric disorders in foster–home reared children of schizophrenic mothers. Brit. J. Psychiat., 112, 819–825.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 1998

Authors and Affiliations

 • Dorret Boomsma
  • 1
 • Eline Slagboom
 1. 1.

Personalised recommendations