Advertisement

Maatwerk, 2007

, Volume 8, Issue 6, pp 258–260 | Cite as

Triple P

Het Positief Pedagogisch Programma
 • Ireen de Graaf
 • Geraldien Blokland
Op onderzoek
 • 402 Downloads

Abstracte

Triple P wordt in Nederland steeds vaker ingezet om ouders te helpen met allerlei opvoedproblemen. Ook maatschappelijk werkers kunnen deze hulp aan ouders geven. Uit buitenlands onderzoek blijkt dat Triple P ouders helpt positiever op te voeden, waardoor gedragsproblemen bij kinderen uitblijven of in hevigheid afnemen. Het eerste Nederlandse onderzoek lijkt de internationale resultaten te ondersteunen.

Notes

Bronnen

 1. Debbaut, Y., H. Weekers & B. Van den Bruel (2005), ‘Het Australische Triple P (Positive Parenting Program). Een veelbelovend model voor opvoedingsondersteuning?’ In: Tijdschrift voor Welzijnswerk, jg. 29, nr. 272, p. 11.Google Scholar
 2. Blokland, G. (2007), ‘Triple P: Positief Pedagogisch Programma. Een veelbelovend model om psychosociale problematiek bij kinderen te voorkomen’ In: Praktijkboek Jeugd-gezondheidszorg, deel I–1.32, pagina 1-24. Maarssen: Reed Business information.Google Scholar
 3. Graaf, I. de & E. Bohlmeijer (2006), Triple P: positief pedagogisch programma. Opvoedingsondersteuning ter preventie van (ernstige) gedragsproblemen bij kinderen. Proces-evaluatie. Utrecht: Trimbos-instituut.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2007

Authors and Affiliations

 • Ireen de Graaf
  • 1
 • Geraldien Blokland
 1. 1.

Personalised recommendations