Advertisement

Maatwerk, 2007

, Volume 8, Issue 6, pp 240–241 | Cite as

Hoe, is de vraag

  • Mariette Hermans
Roept u maar!
  • 33 Downloads

Abstracte

‘Een religieuze overtuiging mag nooit van invloed zijn op de geboden hulpverlening.’ De meesten van jullie zijn het daarmee oneens. Je kunt je religieuze overtuiging niet loskoppelen of thuislaten, zo vinden velen. Religie is dus altijd van invloed. Invloed mag echter niet betekenen: overtuigen of bekeren. Hoe, is dus de vraag.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2007

Authors and Affiliations

  • Mariette Hermans
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations