Advertisement

Maatwerk, 2007

, 8:204 | Cite as

Psychiatrie

Het veld
  • 87 Downloads

Abstract

In het Jaarboek 2006 van de Nationale Monitor Geestelijke Gezondheid (NMG) staat helder en beknopt de wetenschappelijke stand van zaken rond belangrijke psychische stoornissen vermeld. Er staat bijvoorbeeld in dat mensen met een sociale fobie tegenwoordig redelijk succesvol kunnen worden behandeld met medicijnen en/of cognitieve gedragstherapie. Naast sociale fobie, afhankelijke persoonlijkheidsstoornis en dissociatieve identiteitsstoornis wordt in het jaarboek aandacht besteed aan twee gedragsstoornissen bij kinderen: CD (conduct disorder) en ODD (oppositional-defiant disorder).

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2007

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations