Advertisement

Maatwerk, 2007

, 8:172 | Cite as

Ouderen

Boekwerk
  • 52 Downloads

Abstract

Het Handboek ouderenpsychologie laaHandboek laat zien dat er grote diversiteit en pluriformiteit bestaan onder ouderen. Het is een goed verzorgd boekwerk dat stevig in de hand ligt. Gemaakt, zou je zeggen, om regelmatig geraadpleegd te worden door professionals die, gezien de demografische en maatschappelijke ontwikkelingen, steeds veelvuldiger met ouderen te maken krijgen.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2007

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations