Advertisement

Maatwerk, 2007

, 8:132 | Cite as

Keuzemogelijkheden in major/minormodel

  • Frank van der Loo
Klaar voor de start?
  • 9 Downloads

Abstract

Dit cursusjaar heeft Hogeschool Windesheim in Zwolle het zelf ontwikkelde major/minormodel geïmplementeerd. Hoe ziet dat major/minormodel eruit? De student die maatschappelijk werker wil worden, studeert de helft van het totale curriculum, 120 studiepunten, in de major. In totaal omvat een studie 240 punten, een studiepunt staat voor 28 uur studeren: lessen volgen, praktijkleren, zelfstandig studeren of het doen van een toets. De competenties zijn voor alle studenten CMV, MWD en SPH in de major gelijk, maar de concrete invulling is afhankelijk van de beroepskeuze van de student. De toekomstige mw’er loopt in het majorgedeelte stage in het maatschappelijk werk, doet een afstudeerproject in die richting en ook in het eerste jaar van het majorprogramma kan de student zich richten op een mw-context.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2007

Authors and Affiliations

  • Frank van der Loo
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations