Advertisement

Maatwerk, 2007

, 8:92 | Cite as

Pareltjes

Uitreiking Marie Kamphuis Prijs
  • Lou Jagt
Oudere migranten
  • 8 Downloads

Abstract

Op woensdag 25 april vond de prijsuitreiking van de Marie Kamphuis Prijs 2006 plaats. De drie meest succesvolle initiatieven voor de ontwikkeling van het maatschappelijk werk werden genomineerd. Uiteindelijk ging de prijs naar het Programma Oudere Migranten van Stichting Maatschappelijke Dienstverlening Delfshaven. Lou Jagt, secretaris van de Marie Kamphuis Stichting, vertelt over de uitreiking.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2007

Authors and Affiliations

  • Lou Jagt
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations