Advertisement

Maatwerk, 2007

, 8:79 | Cite as

Gesignaleerd

Boekwerk
  • 12 Downloads

Abstract

Het boek Mijn lijf is me lief is vriendelijk en helder geschreven. De normale ontwikkeling van seksualiteit en lichaamsbeleving en de schade die seksueel misbruik in de jeugd aanricht, worden duidelijk uitgelegd. Theorie over hoe de schade te helen en bijpassende oefeningen nemen in het boek een belang rijke plek in. De oefeningen zijn vooral bedoeld als zelfhulp en ongeschikt om in de spreekkamer uit te voeren, omdat ze gericht zijn op veiligheid en vertrouwen in de verkenning van het lichaam. Ik kan me echter levendig voorstellen dat ze voor- en nabesproken worden. Het lijkt erop dat het niet nodig is om het hele boek door te werken en dat sommige oefeningen ‘los’ kunnen worden gedaan. Dat kan wel, maar in het boek zit een lijn: de beginoefeningen zijn bijvoorbeeld duidelijk gericht op het inrichten en ver krijgen van een veilige plek en vanuit die ervaring worden de oefeningen gerichter, spannender en enger.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2007

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations