Advertisement

Maatwerk, 2007

, 8:51 | Cite as

Kinderwens

Ingrijpen pas mogelijk als kind geboren is
  • Marjolijn Verhoeven
Werk in uitvoering
  • 540 Downloads

Abstract

Tom en Anita zijn zwakbegaafd. Ze wonen onder begeleiding samen. Als Anita zwanger wordt en haar kind verliest, ontwikkelt zij een kinderwens. Wat kan een maatschappelijk werker doen als zij weer zwanger wordt? Hoe bescherm je een kind van incapabele ouders?

Bronnen

  1. G. van der Laan (1991), ‘Een etiquette voor het maatschappelijk werk’, In: Tijdschrift voor Agologie nr. 4, p. 288-305.Google Scholar
  2. P. Wouters en L. Schilder, ‘Kwaliteit in het maatschappelijk werk. Een dialogische kwestie’ in: H. Nijenhuis (red.) (2005), De Lerende professie. Hoofdlijnen van het maatschappelijk werk, Amsterdam: Uitgeverij SWP, p. 98-111.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2007

Authors and Affiliations

  • Marjolijn Verhoeven
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations