Advertisement

Maatwerk, 2007

, 8:28 | Cite as

In een gewoon huis

Vermaatschappelijking in de verstandelijk gehandicaptenzorg
  • Anouk van Lange-Frunt
  • Trudy Wajon
Op onderzoek
  • 258 Downloads

Abstract

Kunnen verstandelijk gehandicapten in een gewone woonwijk wonen? Anouk van Lange-Frunt en Trudy Wajon van het lectoraat Vermaatschappelijking in de zorg interviewden managers en beleidsmakers in de verstandelijk gehandicaptenzorg over de integratie van mensen met een beperking in de samenleving.

Notes

Literatuur

  1. H. Koops en M.H. Kwekkeboom (2005), Vermaatschappelijking in de zorg. Ervaringen en verwachtingen van aanbieders en gebruikers in vijf gemeenten. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau.Google Scholar
  2. M.H. Kwekkeboom, A.M.H. van Lange-Frunt, M.T. van Reijen, G.F.A.M. Wajon en K.J.B. de Winter (2005), Veel onderweg. Vermaatschappelijking in de zorg in Zuidwest-Nederland. Breda: Avans Hogeschool, Lectoraat Vermaatschappelijking in de zorg.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2007

Authors and Affiliations

  • Anouk van Lange-Frunt
    • 1
  • Trudy Wajon
  1. 1.

Personalised recommendations