Advertisement

Maatwerk, 2007

, 8:5 | Cite as

Jong geleerd

  • Harry Hens
Column
  • 30 Downloads

Abstract

2007 is op dit moment twee weken oud, maar ook dit jaar zal – zo is nu al duidelijk – de ontsporing van de jeugd opnieuw zijn grenzen niet kennen. Eerder gretig dan nieuwsgarend getuigen de media daar volop van. Zo hebben we dit jaar al mogen vernemen dat het drankmisbruik onder jongeren opnieuw alarmerend is. Stoere jongetjes van 16 melden op het journaal dat ze zich in de kerstvakantie 14 dagen lang iedere avond volgegoten hebben. De verslaggever sluit devoot af met de opmerking dat het toch onbegrijpelijk is, dat de ouders hierin geen paal en perk stellen. Verder hebben vandalen – jongeren? – op 7 januari in Veghel defibrillatorapparaten voor hartmassage geprobeerd te vernielen. Dit weekend stierven drie jongeren bij een auto-ongeval in Wapenveld; er was sprake van een achtervolging. Een kleine greep uit het nieuws van de afgelopen twee weken over de problemen met jongeren.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2007

Authors and Affiliations

  • Harry Hens
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations