Advertisement

Maatwerk

, Volume 7, Issue 5, pp 202–204 | Cite as

Geweld is van alle tijden

Maatschappelijk werk en de gevolgen van oorlog
  • Joop Lamboo
Geweld
  • 82 Downloads

Abstract

Maatschappelijk werkers kunnen een grote bijdrage leveren aan de hulpverlening aan slachtoffers van oorlogsgeweld, zo betoogt Joop Lamboo. Hij legt uit wat de symptomen van trauma’s zijn, wat werkers kunnen doen voor bijvoorbeeld asielzoekers of veteranen terug van een missie, en wat daarbij de valkuilen zijn.

Bronnen

  1. P. Aarts en W.D. Visser (1999), Trauma en behandeling. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.Google Scholar
  2. J.L. Herman (1992), Trauma en herstel. Amsterdam: Wereldbibliotheek.Google Scholar
  3. J. Withuis (2002), Erkenning: van oorlogstrauma naar klaagcultuur. Amsterdam: De Bezige Bij.Google Scholar
  4. Zie voor websites de rubriek www op p. 20.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2006

Authors and Affiliations

  1. 1.

Personalised recommendations