Advertisement

Maatwerk

, Volume 7, Issue 5, pp 188–191 | Cite as

Opvoeding tot autonomie

Over de rol van het algemeen maatschappelijk werk
 • Carol van Nijnatten
Autonomie
 • 170 Downloads

Abstract

De overheid stimuleert burgers een beroep te doen op hun netwerk voordat ze aankloppen bij het amw. Maar juist klanten van het amw leven vaak een geïsoleerd leven en hebben weinig bronnen in hun omgeving om aan te boren. Welke rol kan het amw vervullen bij het versterken van netwerken? Carol van Nijnatten belicht het principe van wederkerigheid met persoonlijke verhalen. ‘Geen mens is zomaar betekenisloos. Het probleem is eerder het idee waardeloos te zijn, geen betekenis voor anderen te hebben.’

Notes

Bronnen

 1. H. Baars (1997), Sociale netwerk studies. Handleiding Maastrichtse Sociale Netwerk Analyse. Universiteit Maastricht.Google Scholar
 2. J.W. Duyvendak & L. Verplanke (2006), ‘Waar zijn die prachtige netwerken in de buurten?’ De Volkskrant, 14 januari 2006.Google Scholar
 3. A. Komter (1997) (red.), Het geschenk. Over de verschillende betekenissen van geven. Amsterdam: Amsterdam University Press.Google Scholar
 4. A. Komter & C. Schuijt (1993), Geven in Nederland. Amsterdam: Uitgave Dagblad Trouw.Google Scholar
 5. A. Vereijken (2003), ‘Een persoonlijk sociaal netwerk: steunpunt voor maatschappelijke inpassing’ In: D.A. Flikweert (red.): Sociaal netwerkontwikkeling en de rol van de maatschappelijk werkers/zorgconsulenten. Utrecht: NGBZ.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2006

Authors and Affiliations

 • Carol van Nijnatten
  • 1
 1. 1.

Personalised recommendations