Advertisement

Maatwerk

, Volume 7, Issue 4, pp 184–185 | Cite as

Afscheid

Leidseweg

Abstract

Na bijna viereneenhalf jaar als directeur van de NVMW heb ik een functie elders aanvaard. Directeur zijn van een vereniging is een speciaal soort baan. Er zijn maar een paar medewerkers en een klein bedrijf waarover je bevoegdheden hebt. Van de rest van de organisatie moet je maar afwachten hoe het loopt. Immers, je bent niet de directeur van je leden en hebt daarom maar weinig directe zeggenschap. Je moet het dus grotendeels hebben van de goede wil en betrokkenheid van ‘je mensen’ en van je eigen energie en overtuigingskracht (en die van je medewerkers) om er samen wat van te maken.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2006

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations