Advertisement

Maatwerk

, Volume 7, Issue 4, pp 151–153 | Cite as

Kijken vanuit het gezin

Gezinscoach schakel tussen hulpverleners in multi-probleemgezinnen
  • Carlie van Tongeren
Gezinscoach
  • 222 Downloads

Abstract

Torenhoge schulden, verslaving, huiselijk geweld, opvoedingsproblemen: in multi-probleemgezinnen speelt er vanalles tegelijk. Vaak krijgen deze gezinnen voor elk probleem afzonderlijke hulpverlening, waardoor ze het overzicht kwijt zijn. Om dat overzicht terug te brengen, zijn er in Hoogeveen en Coevorden gezinscoaches. Op 5 juli kreeg dit project de Gouden Greep, een prijs van stichting Kinderen, Ouders en Grootouders (KOG) voor bijzondere jeugdzorgprojecten.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2006

Authors and Affiliations

  • Carlie van Tongeren
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations