Advertisement

Maatwerk

, Volume 7, Issue 3, pp 137–137 | Cite as

Gesignaleerd

Boekwerk
  • 83 Downloads

Samenvatting

Vele honderden druggebruikers en daklozen gaan dagelijks aan de slag in verschillende projecten. Kwalitatief onderzoek maakt aannemelijk dat deelname aan werk en activering deze mensen kan ondersteunen bij het hervinden van zelfrespect en het ontdekken van hun kwaliteiten. Lange tijd is het devies voor daklozen geweest ‘bed, bad en brood’ waarmee aan de eerste levensbehoeften voldaan werd. Voor maatschappelijk her stel zijn werk en dagbesteding van groot belang. Verschillende projecten voor deze doelgroepen worden in het boek Aan de slag in de rafelrand beschreven.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2006

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations