Advertisement

Maatwerk

, Volume 7, Issue 3, pp 127–128 | Cite as

Het kan voortaan telefonisch af

Moeder ontevreden over hulpverlening zoon
  • Mike Ruhe
De cliënt
  • 8 Downloads

Abstract

Mevrouw P. heeft een universitaire opleiding. Ze heeft een fulltime baan. Haar zoon van 17 lijkt een prototypische puber: dwars, niet erg toegankelijk en op zoek naar iets. Hij zit in 5-vwo en is serieus bezig met zijn sport, basketball.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2006

Authors and Affiliations

  • Mike Ruhe
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations