Advertisement

Maatwerk

, Volume 7, Issue 1, pp 41–41 | Cite as

Feedback

  • Louis de Mast
Column

semenvatting

Vol frisse moed en met een gezonde dosis zelfvertrouwen begon ik dit jaar aan de studie Maatschappelijk Werk. Wat er ook zou komen, ik ga flink doorzetten. Een goed voornemen voor 2005.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2006

Authors and Affiliations

  • Louis de Mast
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations