Advertisement

Maatwerk

, Volume 7, Issue 1, pp 16–16 | Cite as

Agenda maart/april 2006

Redactioneel
  • 3 Downloads

Samenvatting

Transact in Utrecht organiseert in 2006 diverse cursussen en trainingen op het gebied van diversiteit, sekse en etniciteit, huiselijk en seksueel geweld.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2006

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations