Advertisement

Maatwerk

, Volume 6, Issue 1, pp 218–219 | Cite as

Pijn

Boekwerk
  • 146 Downloads

Samenvatting

Mensen die altijd last hebben van chronische pijn lopen vaak stad en land af om van de pijn af te komen. Pijn beheerst hun leven. Het beïnvloedt hun gevoel, gedachten en gedrag. Er is verschil tussen goedaardige en kwaadaardige pijn. Dit laatste wordt veroorzaakt door een kwaadaardige ziekte, zoals kanker. Bij goedaardige pijn ligt dit echter anders. Dan is er geen sprake van ziekte of aantoonbaar letsel en is de chronische pijn de kwaal. In dit verband is pijn geen ziekte, maar staat het voor emoties die zich niet anders kunnen uiten dan door pijn. Chronische pijnpatiënten zijn vaak shoppers, op zoek naar een plek waar hun probleem wordt gehoord. Sommigen krijgen die bij patiëntenverenigingen, anderen willen ermee aan de slag. Deze laatste groep vindt via de huisarts de weg naar de revalidatie.

Literatuur

  1. Alexandra de Bruijn-Kofman (2004), Leven met chronische pijn. Houten: Uitgeverij Bohn Stafleu van Loghum. 159 p. ISBN 90 313 4273 4, incl. CD met ontspanningsoefeningen 25,50.Google Scholar
  2. Frits Winter (6e druk, 2003), De Pijn de Baas. Distributie RuitenbergBoek. 208 p. ISBN 90 5513 411 2, 13,60. CD met ontspanningsoefeningen is apart verkrijgbaar voor 15.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2005

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations