Advertisement

Maatwerk

, Volume 6, Issue 2, pp 171–173 | Cite as

Uitdaging van irrationele gedachten

RET bevat bruikbare elementen voor maatschappelijk werk
  • Suzan Eigenfeld
  • Lenny Visser
  • Coosje van Zwol
Revalidatie
  • 122 Downloads

Abstract

In de hartrevalidatie komt steeds meer aandacht voor preventie en kwaliteit van leven. Maatschappelijk werkers spelen daar een belangrijke rol bij. In het Amsterdamse revalidatiecentrum is het maatschappelijk werk gaan werken met RET: Rationeel Emotieve Therapie. Het idee hierbij is dat emoties gebaseerd zijn op gedachten. Als je onlogische gedachten kritisch bevraagd, kun je dus iemands angsten helpen wegnemen.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2005

Authors and Affiliations

  • Suzan Eigenfeld
    • 1
  • Lenny Visser
  • Coosje van Zwol
  1. 1.

Personalised recommendations