Advertisement

Maatwerk

, Volume 6, Issue 2, pp 153–156 | Cite as

Social Work

Een nadere verkenning
  • Rietje Meijer
Opleiding
  • 189 Downloads

Abstract

Verdwijnt het maatschappelijk werk als specifiek beroep onder de noemer Social Work? In het onderwijs gaat het die kant op. Rietje Meijer, directeur van de NVMW, zit bovenop de ontwikkelingen rond zo’n brede beroepsopleiding en alle consequenties voor het vak. ‘Maatschappelijk werkers moeten direct in gesprek met de opleidingen in hun buurt, zich bemoeien met hun vak en de toekomst daarvan. Niet vanuit protectionisme, maar vanuit groei en ontwikkeling.’

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2005

Authors and Affiliations

  1. 1.

Personalised recommendations