Advertisement

Maatwerk

, Volume 6, Issue 3, pp 139–140 | Cite as

Het beroep in het zonnetje

Marie Kamphuisprijs voor maatschappelijk werk in klinische genetica
  • Lou Jagt
  • Gertien Koster
Prijs
  • 5 Downloads

Abstract

Trots op hun vak, dat straalden de vier maatschappelijk werkers uit aan wie op 19 april 2005 in het Auditorium van het Utrechtse Wilhelmina Kinderziekenhuis de Marie Kamphuis Prijs 2004 uitgereikt werd. Met hun bijdragen aan maatschappelijk werk in de klinische genetica zette zij het vak stevig op de kaart.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2005

Authors and Affiliations

  • Lou Jagt
    • 1
  • Gertien Koster
  1. 1.

Personalised recommendations