Advertisement

Maatwerk

, Volume 6, Issue 4, pp 94–97 | Cite as

Verrassend resultaat

Sater systeem meet ervaren baat in amw
  • Willem Melief
Sater
  • 30 Downloads

Abstract

Hulpverleners en instellingen moeten tegenwoordig duidelijk maken wat de uitkomsten of resultaten zijn van de hulp die ze verlenen aan cliënten. Om kennis over de uitkomsten van het AMW te verkrijgen, ontwikkelden Willem Melief, Meta Flikweert en Norbert Broenink de afgelopen jaren het Sater systeem. Dit systeem is intussen geschikt voor algemene toepassing in het maatschappelijk werk. Willem Melief bespreekt in dit artikel de beginselen en mogelijkheden van Sater.

Literatuur

  1. Groot, A.D. de, (1980), ‘Over fundamentele ervaringen: prolegomena tot een analyse van gesprekken met schakers’, in Groot, A.D. de & J.C.Traas, Onderwijs van binnen en van buiten. Deventer: Van Loghem Slaterus.Google Scholar
  2. Melief, W.B. & Flikweert, M. (2000), “SATER Practice/Outcome Evaluation System”, paper presented at the annual workshop of the “Inter Centre Network for Evaluation of Social Work Practice”, Utrecht, The Netherlands, 5-6 October 2000, Verwey-Jonker Instituut.Google Scholar
  3. Melief, W. (2002), Measuring learning experiences as outcomes of psychosocial intervention in social work, paper presented at the ‘4th International Conference on Evaluation for Practice’, Tampere, Finland, 4-6th July, 2002.Google Scholar
  4. Melief, W., Flikweert, M. & Broenink, N. (2002) Heeft u er wat aan gehad? Bent u tevreden? Cliëntenraadpleging met het Sater-Systeem in het Maatschappelijk Werk, Utrecht, Verwey-Jonker Instituut.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2005

Authors and Affiliations

  • Willem Melief
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations