Advertisement

Maatwerk

, Volume 6, Issue 5, pp 52–55 | Cite as

Naar buiten werken

Maatschappelijk werk bij eetstoornissen
  • Nelleke de Lange
Eetstoornissen
  • 312 Downloads

Abstract

Anorexia en boulimia nervosa: wie heeft er niet van gehoord? In de media en op scholen is er veel aandacht voor eetstoornissen. Maar wat betekent het eigenlijk, een eetstoornis? Welke zorg is noodzakelijk? En wat kan een maatschappelijk werker hierbij betekenen? Nelleke de Lange werkt als maatschappelijk werker bij de kliniek voor eetstoornissen Rintveld en vertelt over haar ervaringen.

Meer informatie

  1. www.eetstoornis.info: Kenniscentrum Eetstoornissen Nederland.
  2. www.sabn.nl: Stichting Anorexia en Boulimia Nervosa.
  3. www.hezelfhulp.nl: website van de Helpdesk Eetstoornissen in Utrecht.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2005

Authors and Affiliations

  • Nelleke de Lange
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations