Advertisement

Maatwerk

, Volume 5, Issue 1, pp 214–214 | Cite as

Het veld

  • Alie Weerman
Het veld
  • 27 Downloads

Samenvatting

Het is een nieuwe trend in de jeugdzorg: hulpverleners die probleemgezinnen thuis bezoeken om hen ondersteuning te bieden. De nieuwe post-hbo-opleiding Intensieve Pedagogische Thuishulp moet hbo'ers met een relevante vooropleiding een basis bieden voor het begeleiden van ‘multiprobleemgezinnen’. De nieuwe opleiding is ontwikkeld door Collegio, het NIZW, een aantal hogescholen en methodiekeigenaren.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2004

Authors and Affiliations

  • Alie Weerman
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations