Advertisement

Maatwerk

, Volume 5, Issue 2, pp 147–151 | Cite as

Werkplaats wordt steeds meer ‘leerplaats’

Veranderende visies op leren
 • Petra Stienstra
Thema
 • 202 Downloads

Abstract

Nog te vaak leren professionals buiten hun werkomgeving, bijvoorbeeld tijdens een cursus, training of workshop. Terwijl ze dat op de werkplek zelf zouden moeten doen. Daardoor lopen ze het risico dat hun kennis alweer achterhaald is, voor deze goed en wel geïmplementeerd is in hun organisatie, betoogt Petra Stienstra. Ze schetst een aantal historische ontwikkelingen en trends op het gebied van deskundigheidsbevordering. Ook laat ze zien hoe instellingen daadwerkelijk ‘lerende organisaties’ kunnen zijn.

Literatuur

 1. Verkade A. (1998), Scholing van medewerkers: 11 aanwijzingen voor meer rendement. In: Handboek management en beleid van ouderenzorg. Alphen aan de Rijn: Samsom-Tjeenk Willink.Google Scholar
 2. Verkade A. (2001), Omscholing en bijscholing. In: VeranderendGoogle Scholar
 3. ondernemen in de non-profitsector. Maarssen: Elsevier Gezondheidszorg.Google Scholar
 4. Boerman, P. (2003). Een dikke 7. PW-lezers over competentiemanagement. In: PW, september 2003.Google Scholar

Meer informatie

 1. Guiver-Freeman, M. (2001), Praktisch competentiemanagement. Schoonhoven: Academic Service.Google Scholar
 2. Dirkse-Hulscher S. en Papas-Talen A. (2001), Intervisie, wat en hoe. Onderdeel van: The Learning Toolkit. Den Haag: Elsevier Bedrijfsinformatie.Google Scholar
 3. Dijkstra, J. & Lee, N. van der (2002), Competentiemanagement in de praktijk. Scriptum Management.Google Scholar
 4. Een serie publicaties van de Stichting MobiliteitsFonds hbo, Den Haag: Werken met een teamontwikkelingsplan; Werken met een persoonlijk ontwikkelingsplan; Werken met coaching.Google Scholar
 5. Zie ook www.fondsenzw.nl voor meer bronnen over opleidingsbeleid.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2004

Authors and Affiliations

 1. 1.

Personalised recommendations