Advertisement

Maatwerk

, Volume 5, Issue 3, pp 123–127 | Cite as

‘Mag ik hier op de stoep staan?’

Ervaringen met outreachende hulpverlening
 • Lia van Doorn
Methodiek
 • 140 Downloads

Abstract

Onlangs publiceerde Lia van Doorn een boek waarin zij de ervaringen met outreachende hulpverlening in tien experimentele projecten beschrijft. Voor Maatwerk bewerkte ze dit boek tot een artikel, waarin zij vooral ingaat op het meest precaire deel van deze vorm van hulp: contact leggen met de cliënt. In de experimentele projecten werden de cliënten thuis bezocht. Outreachende hulpverleners blijken meestal wel een voet tussen de deur krijgen, mits ze zich goed voorbereiden en de juiste toon aanslaan.

Literatuur

 1. Kamphuis, M. (1958), Het avontuur in St. Paul. Sociale en culturele reeks. Samsom.Google Scholar
 2. Laan, G. van der (mei 2001), De dans met de straatkinderen: Een reconstructie van de opstap-methode. PAO-Rijksuniversiteit Groningen.Google Scholar
 3. Lans, J. van der, N. Meidema en M. Räkers (2003). Bemoeien werkt: Naar een pragmatisch paternalisme in de sociale sector. Amsterdam: De Balie.Google Scholar
 4. Lindt, S. van de (2000). Bemoei je er mee: Leidraad voor assertieve psychiatrische hulp aan zorgmijders. Assen: Van Gorcum.Google Scholar
 5. Tonkens, E (2003), Mondige burgers, getemde professionals: Marktwerking, vraagsturing en professionaliteit in de publieke sector. Utrecht: NIZW.Google Scholar
 6. Transfergroep Rotterdam (2003), Themarapportage outreachende hulpverlening (interne notitie). Rotterdam.Google Scholar
 7. Uden, T. van, en M. Bakker (2004). Stap voor stap: Outreachende hulpverlening in het maatschappelijk werk. Valkenswaard: Stichting Maatschappelijk Werk Dommelregio.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2004

Authors and Affiliations

 • Lia van Doorn
  • 1
 1. 1.

Personalised recommendations