Advertisement

Maatwerk

, Volume 5, Issue 6, pp 27–29 | Cite as

Tel uw zegeningen

Vermaatschappelijking eindelijk in stroomversnelling door WMO
  • Gee de Wilde
WMO
  • 41 Downloads

Abstract

De Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) is er nog niet, maar wordt wel al volop besproken. Dat biedt kansen, volgens Gee de Wilde. Hij hoopt dat de discussies in gemeenten, stadsdelen, buurten en wijken de komende jaren eindelijk resluteren in een geïntegreerde zorg op wijkniveau.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2004

Authors and Affiliations

  1. 1.

Personalised recommendations