Advertisement

Maatwerk

, Volume 5, Issue 6, pp 1–1 | Cite as

Tuchtrecht

Redactioneel
  • 11 Downloads

Samenvatting

Vorig jaar hebben de leden van de beroepsvereniging tijdens de algemene ledenvergadering ingestemd met een aantal wijzigingen in het tuchtrechtreglement. Waarom niet, zult u zeggen. Rovers en Leppers leggen in deze Maatwerk (p. 22) uit waarom zij van mening zijn dat deze wijzigingen niet goed zijn voor de beroepsgroep. Behalve dat, laten zij ook nog eens zien dat een deel van de wijzigingen in strijd is met de statuten van de vereniging. Oeps, foutje. Gelukkig heeft uiteindelijk ook het bestuur van de beroepsvereniging ingezien dat een aantal van de wijzigingen op een vergissing berust. Over de ernst van de zaak verschillende de twee partijen van mening. Niettemin zegt de voorzitter in zijn reactie op het artikel (p. 26) toe e.e.a. tijdens de ALV van volgend jaar (2005) ter correctie aan de leden voor te leggen.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2004

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations