Critical care

, 4:106 | Cite as

Spin in het web van spoedeisende zorg

  • Peter Aldenhoven
Verpleegtechnisch
  • 39 Downloads

Samenvatting

Er zijn talloze situaties te bedenken waarin iemand in een acute situatie terecht kan komen en waar met spoed medische eerste hulp gewenst is.

Notes

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2007

Authors and Affiliations

  • Peter Aldenhoven
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations