Advertisement

Critical care

, 4:58 | Cite as

Het klinisch pad: een andere manier van werken?

Klinisch pad op de cardiothoracale IC als instrument voor kwaliteit van zorg
 • Mark van der Boogaard
 • Corine Speelman-ter Brugge
 • Hans van der Hoeven
Verpleegtechnisch
 • 318 Downloads

Samenvatting

Een klinisch pad moet gezien worden als een ‘day-to-day careplan’ waarin op een tijdlijn - van opname tot ontslag - alle multidisciplinaire activiteiten staan beschreven die nodig zijn om vooraf gestelde resultaten binnen een bepaald tijdskader te behalen.

Notes

Literatuur

 1. Sermeus W, Vanhaecht K. Wat zijn klinische paden? Patiëntgestuurde zorg in de praktijk. Acta Hospitalia 2002; 3:5-11.Google Scholar
 2. Debruyne L, Hoekstra TS, Vanhaecht K, Sermeus W. Klinische paden voor CABG in de literatuur. Cordiaal 2003; 24(4):21-29.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2007

Authors and Affiliations

 • Mark van der Boogaard
  • 1
 • Corine Speelman-ter Brugge
 • Hans van der Hoeven
 1. 1.

Personalised recommendations