Advertisement

Critical care

, 4:38 | Cite as

Niertransplantatie beter dan dialyse

Korte berichten
  • 160 Downloads

Samenvatting

Nefroloog Jaroslav Rosenberger onderzocht hoe patiënten met een nierinsufficiëntie hun gezondheidstoestand ervaren. Hij vergeleek de uitkomst naar aanleiding van twee behandelmethoden: nierdialyse en niertransplantatie.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2007

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations