Advertisement

Critical care

, 4:25 | Cite as

Gelukkig Nieuwjaar

  • Wendy van de Westelaken-Funke
Belevenissen
  • 6 Downloads

Samenvatting

Hij was in het winkelmagazijn gevonden, gesneuveld tijdens het uitoefenen van zijn beroep: medewerker bij een groot winkelbedrijf.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2007

Authors and Affiliations

  • Wendy van de Westelaken-Funke
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations