Advertisement

Critical care

, 4:4 | Cite as

Tijdens triage al pijnstilling

Korte berichten
  • 16 Downloads

Samenvatting

Er is onder medisch specialisten nieuw inzicht op het gebied van pijnbestrijding voor patiënten die de SEH bezoeken.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2007

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations