Advertisement

Critical care

, Volume 3, Issue 5, pp 171–173 | Cite as

De beste transporten zijn “saaie transporten”

Werken op de Pediatric Intensive Care Unit
  • Jolande Bastiaans
Loopbaan
  • 15 Downloads

Abstract

Kinderen die levensbedreigend ziek zijn, worden in principe behandeld en verpleegd op IC-units voor kinderen. Deze zijn gelokaliseerd in de academische ziekenhuizen. Maar hoe vervoer je een doodziek kind daarheen? Met een speciale brancard van de Pediatric Intensive Care Unit (PICU), uitgerust met de benodigde apparatuur. Truus Kooiman is kinder-IC-verpleegkundige en verzorgt deze transporten: “De beste transporten zijn saaie transporten.”

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2006

Authors and Affiliations

  • Jolande Bastiaans
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations