Advertisement

Critical care

, Volume 3, Issue 2, pp 64–66 | Cite as

“…Zich te onthouden van…bloed”

 • Erwin O. J. Kompanje
Ethiek
 • 79 Downloads

Abstract

Het ethische dilemma in deze casus wordt gevormd doordat de hulpverleners aan de ene kant de morele en juridische plicht hebben om de zelfbeschikking van de patiënt te respecteren, maar aan de andere kant een zorgplicht hebben, en dat door de behandelrestrictie de patiënt een groot gevaar loopt op letsel of overlijden. Mag een arts zich in een dergelijk geval onttrekken aan een poging om het leven van de patiënt te redden?

Literatuur

 1. Jabbour N, Gangandeep S, Mateo R, et al. Live donor liver transplantation without blood products. Strategies developed for Jehovah’s witnesses offer broad application. Annals of Surgery 2004; 240: 350-357.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 2. Suess S, Suess O, Brock M. Neurosurgical procedures in Jehovah’s withnesses: an increased risk? Neurosurgery 2001; 49: 266-273.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 3. Majeski J. Advances in general and vascular surgical care of Jehovah’s witnesses. International Surgery 2000; 85: 257-265.PubMedGoogle Scholar
 4. Kulvatunyou N, Heard SO. Care of the injured Jehovah’s witness patient: case report and review of the literature. Journal of Clinical Anesthesia 2004; 16: 548-553.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 5. Nelson VS, Heiskell LE, Cemaj S, O’Callaghan TA, Koller CE. Traumatically injured Jehovah’s witnesses: a sixteen year experience of treatment and transfusion dilemmas at a Level I trauma center. Journal of Trauma 1995; 39: 681-685.CrossRefPubMedGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2006

Authors and Affiliations

 • Erwin O. J. Kompanje
  • 1
 1. 1.

Personalised recommendations